Värvikamber

Kontakt:
Valdeku 132          color@inlook.ee                    Tallinn 11216         Tel.: 6 585 708
E-R 7.30-16.00

Küsi >.

Inlook Color OÜ kollektiivpuhkus 15.-28.07.2024

  

Kvaliteedistandarditest

Kohaldatavad standardid
Hoonearhitektuuris ehk ehituses rakendatavate alumiiniumkonstruktsioonide värvimise kvaliteedinõuded on juba ammu paika pandud ja sõnastatud kahes Euroopa organisatsiooni dokumendis: GSB International e. V. ja Qualicoat. 2004. aastal koostati ja kinnitati nende kahe dokumendi põhjal Euroopa standard EN 12206, millel on standardi staatus ka Eestis.

Oleme 1999. aastast organisatsiooni GSB International atesteeritud liige. Sõltuvalt tellija vajadustest juhindume värvimisel kas standardi GSB AL 631 või EVS-EN 12206 nõuetest.

Lähemalt GSB AL 631 kohta
Selles standardis on sätestatud nõuded keemiliste ainete ja värvide tootjatele ning värvimisettevõtetele. Standard hõlmab alumiiniumtoodete pulbervärvimise protsessi kõiki osi.

Värvimisettevõte, kes pulbervärvib metalli selle standardi alusel, kohustub ühtlasi kasutama GSB Internationali kontrolli läbinud ja heakskiidu saanud aineid.

Standardi selles osas, kus on sätestatud nõuded värvimisettevõtetele, on kirjeldatud kõiki värvijale kohustuslikke protseduure ja etappe:

 • pinna keemilist ettevalmistust,
 • toodete ülesriputamist ja asendi kindlaksmääramist,
 • värvimist ja polümerisatsiooni,
 • värvitud toodete kvaliteedikontrolli.

Lisaks on standardis sätestatud järgmised kohustuslikud nõuded:

 • protsessikontrolli käik,
 • keemiliste ainete ja värviga töötamise ohutusnõuded,
 • nende ainete ülevaatuse kontroll tarnijalt saamise hetkel,
 • toodangu kvaliteedi eest vastutavate töötajate koolitus- ja kvalifikatsioonitõstmisnõuded.


Peale selle on standardis GSB AL 631 kindlaks määratud, et värvimisettevõttel peab olema kvaliteedikontrolli laboratoorium ja ta peab ettenähtud regulaarse ajavahemiku järel tegema keemilise ettevalmistuse ja polümerisatsiooniprotsessi katsed ning kontrollima värvitud toodangut.

Värvitud toodete kontrollimisel vaadatakse samal ajal üle nii toodang kui ka toodetega üheaegselt värvitud erilised standardiseeritud alumiiniumplaadid, mis läbivad koos toodetega terve protsessi.

Värvitud tooted.

 • Toodete varjatud (või vähenähtaval) pinnal tehakse värvi adhesiooni hindamiseks ristlõige.
 • Standardi nõuete järgi kontrollitakse värvi paksust.
 • Kontrollitakse värvi läikivust.
 • Hinnatakse toodete visuaalset kvaliteeti.


Laboratooriumis tehakse alumiiniumplaatidele järgmised katsed:

 • pinnakatte paksuse mõõtmine ISO 2360 järgi;
 • katte peegelläike mõõtmine 60° nurga alt ISO 2813 järgi;
 • ristlõikekatse ISO 2409 järgi;
 • löögitaluvuskatse ASTM D 2794 järgi;
 • adhesiooni-, elastsus- ja deformeerumiskatse ümarpressiga (ingl k Erichsen Cupping Test) ISO 1520 järgi;
 • painduvuskatse silinderribal ISO 1519 järgi;
 • lõike- ja puurimiskatsed.


Selle standardi järgi värvitud toodete kohta täidetakse GSB Internationali kontroll-leht, mida hoitakse koos värvimisel valmistatud ja laboris testitud plaadiga viis aastat ettevõtte arhiivis.

Kinnitatud kvaliteet
 


International Quality Regulations For the Coating of Aluminium Building Components

1977. aastal asutatud GSB International e. V. on maailma esimene organisatsioon, kes määras kindlaks alumiinium- ja terasdetailide pinnakatte kvaliteedinormid. Tegu on majaomanike, arhitektide ja metallitöötlusettevõtete partneriga, kelle eesmärk on tagada ehituses kasutatavate alumiinium- ja terasosade kvaliteetne kate.

Loe lähemalt organisatsiooni tegevuse kohta: www.gsb-international.de

SERTIFIKAAT

 

SERTIFIKAAT

 Inlook Color OÜ omab ISO 9001:2008 kvaliteedijuhtimissüsteemi sertifikaati
alates 2014.aastast

ISO sertifikaat EST
ISO sertifikaat ENG

AXALTA (ALESTA) SERTIFIKAAT